PREVA - Vaš lični asistent


Već 2 godine članovi Life Active Health Club-a koriste usluge svog ličnog asistenta, sistem PREVA.

Postavite ciljeve Vašeg treninga i pratite njihovo ispunjavanje na jedinstvenom sistemu PREVA.
Jednostavnim prinošenjem PREVA tokena na opremu koju koristite startujete Vašeg ličnog asistenta.
PREVA Vam omogućava i više. Sistem možete koristiti bilo gde u svetu koristeći token koji ste dobili u Life Active, a svoj napredak možete pratiti preko aplikacije na Vašem mobilnom telefonu.

Pored toga koristeći aplikaciju jednostavno možete videti pravilno izvođenje svih vežbi na našoj opremi. Zbog toga PREVA nije samo Vaš lični asistent, već i Vaš lični trener.

Očekujemo Vas,
VAŠ LIFE ACTIVE!