PREVA - Vaš lični asistent!

Već preko 500 članova Life Active Health Club-a koristi usluge svog ličnog asitetnta sistema PREVA.

Sistem PREVA Vam omogućava da postavite ciljeve Vašeg treninga, da pratite njihovo ispunjavanje, tako što ćete se ulogovati na našoj opremi jednostavnim prinošenjem PREVA tokena opremi koju koristite.

PREVA Vam omogućava i više. Sistem možete koristiti bilo gde u svetu koristeći token koji ste dobili u Life Active, a svoj napredak možete pratiti preko aplikacije na Vašem mobilnom telefonu.

Pored toga koristeći aplikaciju jednostavno možete videti pravilno izvođenje svih vežbi na našoj opremi. Zbog toga PREVA nije samo Vaš lični asistent, već i Vaš ličmi trener.

Čekamo Vas!

VAŠ LIFE ACTIVE!