Otvaranje restorana Monument Green u Life Active Health Club