NOVO U PONUDI - "AdvancedMove" - Fitness for all!

Sa novom sezonom dolaze i novine u ponudi. Kako bi unapredili uslugu i podigli je na još viši nivo, u Oktobru otvaramo DIJAGNOSI?KI CENTAR LIFE ACTIVE , u okviru koga se može vežbati po posebnim ADVANCEDMOVE (AM) programima  koje je kreirao Sloba ?edovi?.

AdvanceMove je nastao izu?avanjem i oblikovanjem nau?nih istraživanja i predstavlja novu lestvicu u vežbanju i daje novu dimenziju treninzima. Kao takav, AdvanceMove se izdvaja kao poseban u programu treniranja LIFE ACTIVE HEALTH CLUB-a.

Program je nastao iz višegodišnjeg iskustva u radu sa sportistima i rekreativcima.

Ukoliko želite da saznate svoje fizi?ke predispozicije, da unapredite sebe i ostvarite svoj pun potencijal, sada Vam nudimo mogu?nost, na Vama je da kažete DA stru?nom radu i krenete putem zdravijeg i ispunjenijeg života.

Pra?enje i adaptacija programa pojedincu, kao i konstatan monitoring, su razlozi zašto sa sigurnoš?u možemo re?i da je program namenjen potrebama savremenog ?oveka i da garantuje rezultate bez obzira na godine i pol.  

Programi traju od 1-3 meseca, u ponudi su:

·         AM BALANCE

·         AM DEGREE

·         AM SPECIAL

·         AM EX-SPORT 

Tako?e, prvi put u Life Active sprovodimo testove koji predstavljaju prvi korak ka ostvarenju vrhunskih rezultata.  

Testiranje izvodi i prati naš akademski tim, koji predstavljaju doktorandi Fakulteta sporta i fizi?kog vaspitanja.

Budite deo tima koji daje rezultate!

Uskoro opširnije!

U toku je VELIKA JESENJA AKCIJA!  Posetite nas i uzmite Vaš vau?er za 7 dana besplatnog treniranja!